Ý KIẾN CHUYÊN GIA Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Kiểm soát tốt lạm phát: Nhìn từ quốc tế đến trong nước (9/1/2014 11:02)

(Chinhphu.vn)- Ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của mỗi quốc gia. Thực tiễn đã chứng minh, trong quá trình phát triển kinh tế, rất nhiều quốc gia đã từng đối mặt với lạm phát và những tác động không mong muốn của lạm phát. Nhiều nước đã đưa ra những biện pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm kiểm soát lạm phát và kiểm soát lạm phát thành công. Đối với nước ta, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là điểm sáng của nền kinh tế trong năm 2013, và năm tới vẫn phải tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát.

Xem thêm >>

Những điểm cần khắc phục trong thu hút FDI (5/1/2014 10:56)

(Chinhphu.vn) – Có ba vấn đề cốt lõi của đầu tư nước ngoài (ĐTNN) mà bất cứ quốc gia nào cũng phải tính đến, đó là: Vốn, công nghệ và quản lý Nhà nước. Rất mừng khi ĐTNN năm 2013 đã đạt được các thành tựu lớn trong cả 3 vấn đề trên.Tuy vậy, bên cạnh những gam màu sáng, đầu tư nước ngoài năm 2013 vẫn còn những điểm yếu cần khắc phục trong thời gian tới.

Xem thêm >>

Thách thức lớn nhất của kinh tế vĩ mô 2013? (18/12/2012 08:55)

Xem thêm >>

Trò chuyện với người "xúi thành phố bán đường" (4/10/2012 11:15)

Mới đây, Bộ Chính trị vừa có một nghị quyết về phát triển thành phố HCM đến năm 2020, theo đó, Thành phố được trao cơ chế đặc thù để phát triển với những quyền tự chủ, có tính độc lập tương đối.

Xem thêm >>

Hình thành ý tưởng - nhận diện vấn đề nghiên cứu (13/3/2012 16:46)

Hàng năm, cán bộ nghiên cứu phải lên kế hoạch nghiên cứu cho phòng mình; trên cơ sở kế hoạch nghiên cứu của mỗi phòng, lãnh đạo Viện chọn lọc những vấn đề khả thi, thực tế và mang tính thời sự nhất để lên kế hoạch nghiên cứu chung cho Viện. Đứng trước yêu cầu là các vấn đề nghiên cứu phải mang tính hệ thống; kết quả nghiên cứu phải được ứng dụng cao để giải quyết các đòi hỏi thực tiễn của thành phố trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội (cụ thể hơn là các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố), tôi xin đóng góp một vài ý kiến trong việc hình thành các ý tưởng nghiên cứu.

Xem thêm >>
Các tin khác:
Một vài suy nghĩ về nghiên cứu chính sách kinh tế  (12/3/2012)
Gìn Giữ Di Sản Văn Hóa Sài Gòn  (23/11/2011)
Giải Pháp Nhà Ở Cho Người Thu Nhập Thấp  (23/11/2011)
Các trang: 1  2  3  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20351198