VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI
Lao động trong khu vực phi chính thức TPHCM nhìn từ góc độ lịch sử, văn hóa – Thực trạng và giải pháp

 Tên đề tài:

Lao động trong khu vực phi chính thức TPHCM nhìn từ góc độ lịch sử, văn hóa – Thực trạng và giải pháp

 Chủ nhiệm:

ThS. Lê Thị Ngọc Dung

 Các thành viên:

TS. Lê Thị Thanh Tâm; ThS. Hồ Thị Minh Trâm; ThS. Nguyễn Thị Hồng Diễm; CN. Mai Thị Quế; CN. Nguyễn Thị Hương; ThS. Phạm Thị Phương Loan; ThS. Lê Thị Nguyệt.

 Độ dài:

144 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 2 Năm 2014

 Ký hiệu phân loại:

D331.117D57

Nội dung chính:

 

Đề tài khẳng định sự đóng góp và tiềm năng của lao động khu vực kinh tế phi chính thức không chỉ về kinh tế mà còn về văn hoá, nhất là văn hoá du lịch, góp phần nâng cao vị thế và nhận thức của người lao động trong khu vực này, nhằm động viên họ đóng góp hữu ích hơn cho thành phố và cải thiện đời sống của chính mình. Mục đích của đề tài làm rõ thêm những đặc trưng văn hoá của SG-TPHCM; góp phần kiến nghị, giải pháp cho việc xây dựng thành phố văn minh hiện đại.

Nội dung nghiên cứu

- Nhận diện đặc trưng của lao động khu vực phi chính thức TP.HCM từ góc độ lịch sử - văn hóa.

- Góp phần nâng cao đời sống văn hóa người lao động khu vực phi chính thức; duy trì và phát triển thêm nét văn hóa đặc trưng của thành phố, phục vụ du lịch.

- Dự báo xu hướng phát triển đặc trưng văn hóa của lao động khu vực phi chính thức thành phố trong quá trình hội nhập.

- Làm rõ đặc điểm lao động khu vực phi chính thức thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn gốc, lối sống và đóng góp của họ cho đời sống văn hóa thành phố; những tác động của lao động khu vực phi chính thức đến sự phát triển văn hóa, văn minh đô thị; xác định xu hướng ngành nghề tạo nét văn hóa thành phố trong quá trình hiện đại hóa và hội nhập.

 

- Góp phần tăng cường văn hóa, văn minh đô thị khu trung tâm thành phố, từ đó nhân rộng ra các quận, huyện khác của thành phố. 

- Xây dựng các giải pháp về mặt chính sách cho lao động khu vực phi chính thức phù hợp hơn.


 

Trong chương 1 của đề tài đã đưa ra các vấn đề như lịch sử nghiên cứu vấn đề, các văn bản pháp quy, một số khái niệm, nguồn gốc lịch sử - văn hóa của lao động khu vực phi chính thức TP.HCM, việc làm khu vực kinh tế phi chính thức và lịch sử văn hóa đô thị    

  Đến chương 2, Thực trạng lao động khu vực kinh tế phi chính thức TPHCM, đề tài nêu ra đặc trưng lao động khu vực phi chính thức từ góc độ lịch sử - văn hóa, yếu tố lịch sử - văn hóa đô thị ảnh hưởng tới hình thành thị trường lao động khu vực phi chính thức, yếu tố lịch sử - văn hóa của người lao động khu vực phi chính thức tác động đến văn minh đô thị, đóng góp của lao động khu vực phi chính thức cho đời sống văn hóa thành phố, dự báo xu hướng phát triển nét văn hóa thành phố trong quá trình hiện đại hóa và hội nhập.

Chương 3 để tài đưa ra các giải pháp và kiến nghị như các chính sách hỗ trợ, tạo nét văn hóa đặc trưng đối với lao động khu vực phi chính thức, tạo các sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch thành phố, khai thác giá trị ẩm thực đường phố, khai thác kinh tế vỉa hè, du lịch sinh thái vùng ven TPHCM, tạo việc làm góp phần giảm nghèo, giữ gìn văn hóa - văn minh đô thị.

 Xem chi tiết

 Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

Hải Yến.

 

(3371 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2020 (2/3/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2020 (5/2/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2019 (8/1/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20816266