VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI
Giải pháp nâng cao văn hóa kinh doanh cho các tiểu thương chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 Tên đề tài:

Giải pháp nâng cao văn hóa kinh doanh cho các tiểu thương chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 Chủ nhiệm:

ThS.  Nguyễn Trúc Vân

 Các thành viên:

ThS. Cao Minh Nghĩa; ThS. Lê Thanh Hải; ThS. Châu Phụng Chi; KS. Nguyễn Thị Bích Hồng; ThS. Hồ Thuỷ Tiên; ThS. Tô Thị Thuỳ Trang; CN. Nguyễn Vĩnh; KS. Hứa Quốc Thái; CN. Trần Thị Mẫn; CN. Nguyễn Thị Nết; CN. Vi Thị Nam Hương.

 Độ dài:

101 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 2 năm 2013

 Ký hiệu phân loại:

D338.7V532

Nội dung chính:

 

            Phần 1: Một số vấn đề cơ bản về văn hóa kinh doanh và hoạt động bán hàng

Trình bày các khái niệm về tiểu thương chợ, nêu đặc điểm của tiểu thương chợ. Đồng thời, đề tài cũng đưa ra khái niệm về văn hóa kinh doanh, các nhân tố cấu thành và tác động đến văn hóa kinh doanh đứng ở góc độ tiểu thương chợ. Ngoài ra, trong phần 1 cũng đề cập đến vai trò của văn hóa kinh doanh.

Phần 2: Phân tích thực trạng văn hóa kinh doanh của các tiểu thương chợ trên địa bàn TP.HCM

           Trình bày đặc trưng văn hóa kinh doanh của các tiểu thương tại chợ truyền thống, đánh giá nhận thức của tiểu thương chợ về văn hóa kinh doanh.

Về những nhân tố nội sinh phản ánh thực trạng văn hóa kinh doanh của các tiểu thương chợ TP.HCM, đề tài đã phân tích những nội dung như kiến thức của tiểu thương chợ về sản phẩm, về cạnh tranh, về địa bàn kinh doanh và khách hàng; kỹ năng bán hàng của tiểu thương chợ như kỹ năng thăm dò, kỹ năng trình bày lợi ích sản phẩm, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng xử lý phản đối, kỹ năng trưng bày sản phẩm. Ngoài ra, phần 2 cũng đánh giá phân tích phẩm chất bên ngoài, phẩm chất tinh thần, đạo đức bán hàng của tiểu thương chợ. Từ đó, rút ra những ưu điểm và khuyết điểm của tiểu thương chợ trong quá trình xây dựng và hình thành văn hóa kinh doanh của họ.

Ngoài ra, đề tài cũng đề cập đến việc nâng cao cơ sở vật chất chợ vì đây cũng là một yếu tố ngoại sinh tác động đến văn hóa kinh doanh của tiểu thương chợ.

Phần 3: Giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao văn hóa kinh doanh cho tiểu thương chợ trên địa bàn TP.HCM.

Trên cơ sở phân tích thực trạng ở phần 2, đề tài đã đề xuất nhóm giải pháp đối với tiểu thương chợ và những kiến nghị đối với các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ nâng cao văn hóa kinh doanh cho tiểu thương chợ trên địa bàn TP.HCM.

Đối với nhóm giải pháp dành cho tiểu thương chợ, đề tài đã đưa ra những giải pháp sau:

·        Nâng cao kiến thức của tiểu thương chợ, cụ thể là kiến thức về sản phẩm, kiến thức về cạnh tranh.

·        Hoàn thiện những kỹ năng bán hàng mà tiểu thương chợ còn khiếm khuyết như: (1) kỹ năng trình bày lợi ích sản phẩm, (2) kỹ năng thuyết phục khách hàng, (3) kỹ năng xử lý phản đối, (4) kỹ năng trưng bày sản phẩm.

·        Hoàn thiện phẩm chất của tiểu thương chợ như cách ứng xử, thái độ phục vụ của tiểu thương chợ đối với khách hàng, phong cách bên ngoài của tiểu thương chợ.

Đối với các kiến nghị dành cho các cơ quan chức năng, đề tài đã đề xuất những kiến nghị sau:

·        Hỗ trợ đào tạo kỹ năng, nâng cao đạo đức bán hàng,

·        Hoàn thiện công tác tuyên truyền

·        Hoàn thiện cơ sở vật chất

·        Hoàn thiện các cơ chế chính sách về môi trường kinh doanh bao gồm hỗ trợ vốn, hỗ trợ bình ổn giá, hỗ trợ ổn định nguồn hàng.

 

      Xem chi tiết.

    Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

 

Hải Yến.

 

(4800 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2020 (2/3/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2020 (5/2/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2019 (8/1/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20816273