VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI
Nông dân, nông thôn thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 Tên đề tài:

Nông dân, nông thôn thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 Chủ nhiệm:

ThS. Lê Thị Mỹ Hà

 Các thành viên:

 TS. Huỳnh Ngọc Thu; ThS. Lương Ngọc Thảo; CN. Phạm Hoàng Phước; CN. Trần Văn Phương; CN. Nguyễn Thị Hương; CN. Phạm Thị Mỹ Trinh; CN. Lê Thị Hồng Minh; CN. Vũ Đức Trung.

 Độ dài:

195 trang

 Thời gian hoàn thành:

Năm 2012

 Ký hiệu phân loại:

D338.161H111

Nội dung chính:

 

     Ngoài phần dẫn luận, kết luận, đề tài được chia thành 3 chương:

     - Chương 1: Cơ sở lý luận và khái quát đặc điểm nông thôn, nông dân TP. Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nội dung của chương này được chia thành hai phần: Phần 1: Tập trung vào phần cơ sở lý luận, gồm thao tác hóa một số khái niệm liên quan trực tiếp đến đề tài; quan điểm tiếp cận; lý thuyết nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu; giả thuyết nghiên cứu; khung phân tích. Phần 2: Tập trung vào một số đặc điểm nổi bật của nông thôn, nông dân TP. Hồ Chí Minh.

     - Chương 2: Biến đổi nông thôn, nông dân TP. Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây là chương phân tích sâu về sự biến đổi của nông thôn, nông dân trên các phương diện kinh tế, văn hóa-xã hội. Đồng thời, nêu lên một số nhận định về quát trình biến đổi của nông thôn, nông dân ở TP. Hồ Chí Minh trong qua 1tri2nh phát triển.

- Chương 3: Xu hướng vận động và đề xuất giải pháp phát triển nông dân, nông thôn TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020. Nội dung của chương này sẽ đưa ra dự báo những xu hướng vận động và phát triển của nông dân, nông thôn TP. Hồ Chí Minh đến 2020 và đề xuất một số giải pháp tham khảo cho việc phát triển bền vững đối với nông dân, nông thôn TP. Hồ Chí Minh.

 

    Xem chi tiết.

    Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

 

     Hải Yến.

 

(3575 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2020 (2/3/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2020 (5/2/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2019 (8/1/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20816145