VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI
Đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp. (Trường hợp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy)

 

  Tên đề tài:

Đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp. (Trường hợp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy)

 Chủ nhiệm:

ThS. Nguyễn Thị Hà

 Các thành viên:

ThS. Mai Thị Quế, NCS. Nguyễn Thị Hương, TS. Lê Thị Mỹ Hà, CN. Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân, ThS. Trần Thị Lệ, TS. Nguyễn Thị Hoài Hương, ThS. Phạm Hoàng Phước, CN. Nguyễn Thị Thanh Tâm,ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên, ThS. Trần Hải Hà, ThS. Nguyễn Tuấn Anh, ThS. Trần Thanh Hồng Lan, Võ Huỳnh Khuyên

 Độ dài:

153 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 7  Năm 2019

 Ký hiệu phân loại:

 353.9

Nội dung chính:

 

Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng về việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thức, thái độ, hành vi của người dân trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.  Những yếu tố tác động đến việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Đồng thời đề xuất giải pháp nhằm tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cho người dân trên địa bàn thành phố; nâng cao ý thức của người dân trong việc phối kết hợp với cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy cũng như tự chủ trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trong khuôn khổ đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một trường hợp đó là đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại TP.HCM: Thực trạng và giải pháp. Đề tài tiếp cận vấn đề ở góc độ xã hội học, lấy cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân thành phố là trọng tâm và mục tiêu hướng đến.

Đề tài gồm 4 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận

Chương 2: Thực trạng đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại thành phồ Hồ Chí Minh hiện nay

Chương 3: Nhận thức, thái độ, hành vi của người dân về việc đảm bảo an toàn PCCC

Chương 4: Giải pháp, kiến nghị

 

Xem chi tiết: 

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

 

 

(277 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21712712