VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI
Hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp

 Tên chuyên đề :

Hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp

 Chủ nhiệm:

TS. Nguyễn Thị Hương

 Các thành viên:

ThS. Nguyễn Thị Hà, TS. Lê Thị Mỹ Hà, TS. Nguyễn Thị Hoài Hương,TS. Nguyễn Thanh Trung, ThS. Phạm Hoàng Phước, ThS. Mai Thị Quế, ThS. Lương Ngọc Thảo, ThS. Nguyễn Thị Mai Hương, ThS. Trần Thị Thanh Hằng, CN. Nguyễn Hải Loan,  CN. Vũ Thị Thu Hương, CN. Trần Thị Châu Loan, CN. Lê Thị Dung,  CN. Hồ Thị Luấn

 Độ dài:

189 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12/2022

 Ký hiệu phân loại:

306.4

Nội dung chính:

 

Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng, các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, từ đó đề xuất giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Để thực hiện được mục tiêu tổng quát, đề tài tiến hành tuần tự và đồng bộ những bước nghiên cứu như:

+ Phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, đề tài được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết

Chương 2: Thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

         Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(57 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 01 năm 2023 (1/2/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 12 năm 2022 (5/1/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24746347