VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI
Xây dựng văn hóa cộng đồng cư dân đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


 Tên đề tài:

Xây dựng văn hóa cộng đồng cư dân đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

CN. Nguyễn Thị Thanh Tâm

 Các thành viên:

CN. Hồ Thị Luấn, TS. Nguyễn Thị Hoài Hương, ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên, ThS. Mai Thị Quế, ThS. Nguyễn Thị Hà, ThS. Phạm Hoàng Phước, CN. Nguyễn Thị Hương, CN. Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân, CN. Lê Thị Dung, CN. Nguyễn Hải Loan, CN. Nguyễn Tôn Thị Tường Vân, CN. Đặng Thị Hải Yến, CN. Nguyễn Thanh Tùng.

 Độ dài:

228 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 11/2022

 Ký hiệu phân loại:

307.76

Nội dung chính:

 

Trên cơ sở nghiên cứu các hoạt động Văn hóa công đồng (VHCĐ) của cư dân đô thị trên địa bàn TP.HCM, nhóm nghiên cứu làm rõ một số vấn đề sau:

- Phân tích, đánh giá thực trạng và các yếu tố tác động đến các hoạt động VHCĐ trên địa bàn TP.HCM.

- Phân tích và đánh giá thực trạng người dân tham gia các hoạt động VHCĐ.

- Phân tích những hiệu quả và hạn chế của hoạt động VHCĐ thông qua những đánh giá của người dân.

Trên cơ sở phân tích những thực trạng và yếu tố tác động đã nêu trên, nhóm nghiên cứu đề xuất những giải pháp để xây dựng VHCĐ cư dân đô thị trên địa bàn TP.HCM

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài gồm có 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn. Chương này giới thiệu sơ bộ về đề tài nghiên cứu, đánh giá tổng quan các công trình nghiên cứu, các khái niệm có liên quan, lý thuyết tiếp cận, xây dựng khung phân tích và mô tả mẫu khảo sát.

Chương 2: Thực trạng VHCĐ của cư dân đô thị trên địa bàn TP.HCM. Chương này trình bày thực trạng, các yếu tố tác động đến hoạt động VHCĐ của cư dân đô thị trên địa bàn TP.HCM và thực trạng tham gia các hoạt động VHCĐ của người dân

Chương 3: Giải pháp xây dựng VHCĐ trên địa bàn TP.HCM. Chương này trình bày các mô hình VHCĐ, các tiêu chí VHCĐ cho cư dân đô thị và đề xuất giải pháp xây dựng VHCĐ trên địa bàn TP.HCM

  Lưu trữ tại thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(70 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24995371