VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI
Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 Tên chuyên đề :

Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

CN. Kiều Thúy Ngọc

 Các thành viên:

ThS. Vương Tịnh Mạch, ThS. Khiếu Văn Công, ThS. Phan Thị Tuyết Oanh, ThS. Phan Thị Xuân Diệu, ThS. Nguyễn Thị Bảo Khánh, ThS. Nguyễn Minh Nhựt, CN. Nguyễn Mạnh Quân

 Độ dài:

168 trang.

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12/2021

 Ký hiệu phân loại:

 379.1

Nội dung chính:

 

Đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Ở nội dung này, nhóm nghiên cứu tập trung hệ thống lại các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực giáo dục (gồm các chủ trương, chính sách chung; chủ trương, chính sách đặc thù của Thành phố trong lĩnh vực giáo dục), đồng thời phân tích bức tranh tổng quan về dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn hiện nay, bao gồm các thống kê về số lượng trường, lớp; số lượng học sinh hiện đang theo học tại các trường; nguồn nhân lực phục vụ giáo dục, tình hình đầu tư ngân sách của Thành phố cho giáo dục công lập …

Chương 2: Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Ở nội dung này, nhóm nghiên cứu tập trung phân tích kết quả điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố trên cơ sở kết hợp phân tích cả số liệu điều tra thống kê đã được công bố do Viện Nghiên nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong năm 2019, đối chiếu so sánh với số liệu đo lường do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong năm 2020 và phân tích kết quả nghiên cứu định tính do nhóm nghiên cứu triển khai thực hiện nhiệm vụ tiến hành tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở công lập trên địa bàn Thành phố. Từ đó làm nổi bật những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập của Thành phố hiện nay.

Chương 3: Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở những phân tích về bức tranh thực trạng và số liệu nghiên cứu thứ cấp, sơ cấp ở Chương 1 và 2, nhóm nghiên cứu tập trung xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Có thể nói, nội dung nghiên cứu dự kiến sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ, trong đó trọng tâm nghiên cứu và phân tích được tập trung vào Chương 2, và mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ được đề xuất trong Chương 3.

  Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.           

(341 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25013454