VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI
Các mô hình giao dịch việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và xu hướng phát triển

 Tên đề tài:

Các mô hình giao dịch việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và xu hướng phát triển

 Chủ nhiệm:

Nguyễn Tôn Thị Tường Vân

 Các thành viên:

ThS. Trần Thị Lệ, Nguyễn Thị Thanh Tâm, ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên, ThS. Phạm Hoàng Phước, Hồ Thị Luấn, TS. Nguyễn Thị Hoài Hương, Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân, Lê Thị Dung, ThS. Lương Ngọc Thảo, Nguyễn Hải Loan, ThS. Trần Lê Thanh Trúc, ThS. Bùi Quốc Cường

 Độ dài:

395 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12/2020

 Ký hiệu phân loại:

331.12

Nội dung chính:

 

Đề tài mô tả những bất hợp lý giữa chính sách và thực tiễn gây thiếu hiệu quả trong hoạt động của các mô hình giao dịch việc làm (thông qua hệ thống hóa quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của các mô hình giao dịch việc làm ở TP.HCM).

Hệ thống hóa mạng lưới, đánh giá hiệu quả hoạt động và hạn chế của các mô hình giao dịch việc làm ở TP.HCM.

Thông qua phân tích số liệu thống kê và kết quả khảo sát thực tế về lựa chọn sử dụng mô hình và phân tích các yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn, từ đề tài đó chỉ ra xu hướng lựa chọn mô hình của người lao động.

Đồng thời đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm định hướng hoạt động của các mô hình giao dịch việc làm phù hợp với xu hướng lựa chọn của người lao động.

 Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, nội dung chính của đề tài được chia thành 3 chương:

Chương 1: Các vấn đề lý luận chung;

Chương 2: Thực trạng sử dụng và quản lý các mô hình giao dịch việc làm ở TP.HCM;

Chương 3: Xu hướng và giải pháp định hướng phát triển các mô hình giao dịch việc làm ở TP.HCM

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(420 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24995659