VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi ứng xử của công nhân trước những biến động kinh tế, xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi ứng xử của công nhân trước những biến động kinh tế, xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên

 Các thành viên:

CN.Nguyễn Thị Thanh Tâm , PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn, TS. Hồ Thiện Thông Minh, ThS. Hồ Thị Thủy, CN. Nguyễn Phi Hổ, CN.Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân, ThS. Nguyễn Thị Hà Viện, CN. Nguyễn Hải Loan, ThS. Trần Thị Lệ, ThS. Phạm Hoàng Phước, ThS. Lê Nguyễn Gia Phúc, ThS. Trần Văn Phúc,  CN. Nguyễn Tôn Thị Tường Vân

 Độ dài:

239 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 9/2020

 Ký hiệu phân loại:

305.562

Nội dung chính:

 

 

Đề tài đánh giá chung thực trạng đời sống vật chất và đời sống tinh thần của công nhân TP.HCM trong tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn hiện nay. Nhận diện các tình huống hành vi ứng xử trái pháp luật của một bộ phận công nhân TP.HCM. 

Phân tích tác động của tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM đến hành vi ứng xử pháp luật của công nhân:
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của thành phố với hai khu vực quan trọng là công nghiệp và dịch vụ
- Những chủ trương, chính sách của Thành phố về đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa nâng cao chất lượng cuộc sống của giai cấp công nhân: Khung chính sách và pháp lý về lao động; Chính sách tiền lương tối thiểu và mức sống tối thiểu của công nhân, sản phẩm văn hóa tinh thần cho công nhân,...
- Chính sách đảm bảo điều kiện sống của công nhân (thu nhập, nhà ở, dịch vụ xã hội cơ bản: trường học cho con em, thiết chế văn hóa-thể thao, trạm y tế,...)
- Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tiến trình cách mạng công nghiệp 4.0
- Vai trò của các cơ quan quản lý, giám sát của Công đoàn cấp trên
- Môi trường thông tin xã hội.
    Đồng thời  phân tích tác động của các yếu tố thuộc về người công nhân đến hành vi ứng xử của công nhân TP.HCM:
- Cư trú, vùng miền, tuổi, giới tính, tôn giáo, trình độ học vấn, hôn nhân, thâm niên làm việc, kỹ năng sống.
- Ý thức pháp luật; Ý thức chính trị;
- Thái độ ứng xử
- Tính kỷ luật lao động.
   Bên cạnh đó cũng phân tích tác động của các yếu tố thuộc về doanh nghiệp đến hành vi ứng xử của công nhân TP.HCM: quy mô, việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp (lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bữa ăn…); văn hóa doanh nghiệp; hoạt động Công đoàn.
Cuối cùng đề xuất định hướng, giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật; giảm thiểu và ngăn ngừa các hiện tượng hành vi ứng xử trái pháp luật của công nhân.

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển./.

(701 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24995608