VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI
Công nghiệp văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thực trạng và giải pháp phát triển

 Tên đề tài:

Công nghiệp văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực trạng và giải pháp phát triển

 Chủ nhiệm:

Lê Thị Dung

 Các thành viên:

Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân, ThS. Trần Thị Lệ, Hồ Thị Luấn,TS. Nguyễn Thị Hoài Hương, Trần Văn Phúc, ThS. Phạm Hoàng Phước, Trần Văn Phương, ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên, Nguyễn Thị Thanh Tâm

 Độ dài:

434 trang

 Thời gian hoàn thành:

Năm 2019

 Ký hiệu phân loại:

306.4

Nội dung chính:

 


Đề tài phân tích - đánh giá những thành tựu và hạn chế của công nghiệp văn hóa ở TP.HCM trong thời gian qua gắn với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thành phố, phân tích và đánh giá cơ chế, chính sách phát triển ngành CNVH ở TP.HCM hiện nay qua tiếp cận SWOT, quy mô sản xuất sản phẩm công nghiệp văn hóa, hiệu quả kinh doanh, so sánh trong mối tương xứng với vị trí kinh tế - xã hội đô thị của TP.HCM.
       Đồng thời phân tích - đánh giá vai trò vị trí của Công nghiệp văn hóa và những đóng góp của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, phân tích đánh giá các yếu tố tác động đến sự phát triển của một số ngành công nghiệp văn hóa ở TP.HCM hiện nay, phân tích đánh giá nhận thức và mức độ, nhu cầu hưởng thụ của cư dân đô thị Thành phố đối với các sản phẩm công nghiệp văn
hóa đặc trưng. Từ đó đề xuất các nhóm giải pháp thực tiễn và định hướng chung nhằm phát triển hiệu quả công nghiệp văn hóa trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu sản xuất ra những sản phẩm công nghiệp văn hóa chất lượng, và dần đưa công nghiệp văn hóa trở thành thế mạnh phát triển kinh tế của TP.HCM.

Tại Việt Nam, Công nghiệp văn hóa gồm 12 nhóm ngành: 1) Quảng cáo; 2) Kiến trúc; 3) Phần mềm và trò chơi giải trí; 4) Thủ công mỹ nghệ; 5) Thiết kế; 6) Điện ảnh; 7) Xuất bản; 8) Thời trang; 9) Nghệ thuật biểu diễn; 10) Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; 11) Truyền hình và phát thanh; 12) Du lịch văn hóa. (Một số quốc gia không xếp Du lịch Văn hóa vào ngành CNVH, mà vẫn thuộc ngành Công nghiệp Du lịch với tỷ trọng của Du lịch Văn hóa vào khoảng 37- 40%).
Trong phạm vi đề tài này, nhóm tác giả chọn khảo sát điển cứu 05 ngành công nghiệp văn hóa đang có những hoạt động nổi bật bao gồm các nhóm ngành trong CNVH như sau:
- Điện ảnh;
- Nghệ thuật biểu diễn;
- Mỹ thuật - nhiếp ảnh và triển lãm;
- Quảng cáo (trên truyền hình, đài phát thanh, báo, tạp chí, internet và quảng cáo ngoài trời);
- Du lịch văn hóa.

 

  Xem chi tiết
Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(1275 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24995718