VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI
Giải pháp giảm khoảng cách giàu nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Giải pháp giảm khoảng cách giàu nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

ThS. Lê Văn Thành

 Các thành viên:

NCS. Trần Văn Phương, ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên, CN. Phan Nguyễn Trung Minh, TS. Lê Thị Mỹ Hà, ThS. Nguyễn Thị Hà, ThS. Mai Thị Quế, ThS. Phạm Hoàng Phước, CN. Hồ Thị Luấn, CN. Nguyễn Hải Loan, CN. Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân, CN. Nguyễn Tôn Thị Tường Vân

 Độ dài:

132 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 11/2016

 Ký hiệu phân loại:

 362.042

 

Nội dung chính:

 

Đề tài “Giải pháp giảm khoảng cách giàu nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh” được thực hiện nhằm mục đích:

o  Làm rõ những vấn đề lý luận – thực tiễn về phân tầng xã hội và phân hóa giàu nghèo trong điều kiện xã hội hiện nay.

o  Phân tích và nghiên cứu thực trạng chênh lệch giàu nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó phân tích sâu tình hình chênh lệch giàu nghèo trong các tầng lớp dân cư theo tiêu chí vị thế nghề nghiệp. Đánh giá những chính sách tác động đến thực trạng này.

o  Phân tích nguyên nhân của những biến đổi phân tầng xã hội và phân hóa giàu nghèo.

o  Đề xuất những giải pháp cơ bản làm cơ sở để các cấp có thẩm quyền thực hiện chính sách nhằm rút ngắn khoảng cách giàu nghèo trong các tầng lớp dân cư hiện nay; kiến nghị những nội dung cụ thể để hỗ trợ cho các hoạt động an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, chăm lo cho ngưi nghèo.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các giải pháp giảm khoảng cách giàu nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh. Khách thể nghiên cứu là những người dân sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề tài gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận

Chương 2: Thực trạng phân hóa giàu nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chương 3: Đánh giá chủ trương, chính sách giảm phân hóa giàu nghèo của Đảng và Nhà nước

Chương 4: Giải pháp giảm khoảng cách giàu nghèo

 

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

(2113 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24995700