VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI
Bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp

 Tên đề tài:

Bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp

 Chủ nhiệm:

ThS. Nguyễn Thị Hà

 Các thành viên:

TS. Lê Thị Thanh Tâm, ThS. Lê Thị Mỹ Hà, ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên, ThS. Trần Thị Lệ, ThS. Mai T.K. Khánh, ThS. Nguyễn T.N. Trang, CN. Nguyễn Thị Hương  

 Độ dài:

234 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 11 Năm 2014

 Ký hiệu phân loại:

D305.3H111

Nội dung chính:

 

Đề tài đánh giá thực trạng bình đẳng giới trên lĩnh vực lao động; giáo dục; y tế; hưởng thụ văn hóa (giải trí) ở Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó đề xuất giải pháp, khuyến nghị với lãnh đạo thành phố trong việc hoạch định chính sách nhằm góp phần cải thiện quan hệ giới và tăng cường năng lực vị thế phụ nữ tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Đề tài đã nêu lên thực trạng bình đẳng giới tại Thành phố Hồ Chí Minh ở những lĩnh vực cụ thể như sau: Phân công lao động và ra quyết định trong gia đình,  tình trạng việc làm và thu nhập của nam giới và nữ giới hiện nay, việc đóng góp kinh tế của các thành viên trong gia đình, tìm hiểu về trình độ học vấn, quá trình đào tạo và cơ hội đào tạo,  Việc lựa chọn dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông thường cũng như chăm sóc sức khỏe sinh sản của nam và nữ. Lựa chọn các dịch vụ khám chữa bệnh, việc tham gia bảo hiểm y tế giữa nam và nữ, cơ hội và việc tham gia các hoạt động giải trí hàng ngày của nam và nữ trong gia đình.

Do quy định về mặt thời gian và kinh phí, trong phạm vi của đề tài này chỉ đi vào nghiên cứu về Thực trạng bình đẳng giới tại Thành phố Hồ Chí Minh được thể hiện trong gia đình ở 4 lĩnh vực cụ thể như sau: Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động; bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế; bình đẳng giới trong việc hưởng thụ văn hóa (giải trí).

Đánh giá thực trạng bình đẳng giới tại Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực lao động; giáo dục – đào tạo; y tế; hưởng thụ văn hóa (giải trí) sẽ đưa ra  đánh giá về khoảng cách, thực trạng bình đẳng giới góp phần cung cấp dữ liệu về vấn đề giới và bình đẳng giới trong bối cảnh thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Nó cung cấp cơ sở dữ liệu cho các sở ngành, đoàn thể thành phố trong những nghiên cứu  về vấn đề giới và bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong những năm tới và đề ra một số hướng nghiên cứu cần suy nghĩ.

Đề tài lý giải thực trạng và các yếu tố tác động đến việc duy trì bất bình đẳng nam, nữ và khoảng cách chênh lệch giữa các nhóm xã hội cũng như các khu vực khác nhau trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhằm cung cấp dữ liệu thực tiễn phong phú, đề xuất các giải pháp, khuyến nghị góp phần cải thiện quan hệ giới và tăng cường năng lực vị thế phụ nữ. Đây cũng là những cơ sở dữ liệu cho việc triển khai Chương trình Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020. Tiến tới mục tiêu bình đẳng và dân chủ trong xã hội.

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

Hải Yến.

 

(4896 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24995723