Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 61 - 80 trong 88 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 5
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
61 151/2006/NĐ-CP Nghị định 20/12/2006 VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC
62 1088/2006/QĐ-BKH Quyết định 19/10/2006 Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
63 108/2006/NĐ-CP Nghị định 22/09/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
64 101/2006/NĐ-CP Nghị định 21/09/2006 Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
65 10/2006/TT-BCA Thông tư 18/09/2006 Hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ
66 12/2006/QĐ-BTNMT Quyết định 08/09/2006 Về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
67 90/2006/NĐ-CP Nghị định 06/09/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
68 88/2006/NĐ-CP Nghị định 29/08/2006 Về đăng ký kinh doanh
69 1107/QĐ-TTg Quyết định 21/08/2006 V/v phê duyệt quy hoạch phát triển các KCN ở Việt nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
70 80/2006/NĐ-CP Nghị định 09/08/2006 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
71 80/2006/NĐ-CP-PL Phụ lục 09/08/2006 Phụ lục I DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ)
72 59/2006/NĐ-CP Nghị định 12/06/2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH, HẠN CHẾ KINH DOANH VÀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
73 12/2006/NĐ-CP Nghị định 23/01/2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
74 04/2006/QĐ-UBND Quyết định 17/01/2006 Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
75 52/2005/QH11 Luật 29/11/2005 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
76 56/2005/QH11 Luật 29/11/2005 LUẬT NHÀ Ở
77 60/2005/QH11 Luật 29/11/2005 LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
78 59/2005/QH11 Luật 29/11/2005 LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
79 188/2004/QĐ-TTg Quyết định 01/11/2004 Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, có tính đến năm 2020
80 05-2004/TT-BXD Thông tư 15/09/2004 Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
Hiển thị kết quả từ 61 - 80 trong 88 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 5
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2020 (5/5/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2020 (3/4/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2020 (2/3/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21094387