Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 88 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 5
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 23/2008/TT-BLĐTBXH Thông tư 20/10/2008 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
22 24/2008/TT-BLĐTBXH Thông tư 20/10/2008 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
23 110/2008/NĐ-CP Nghị định 10/10/2008 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
24 111/2008/NĐ-CP Nghị định 10/10/2008 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
25 84/2008/TT-BTC Thông tư 30/09/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
26 106/2008/NĐ-CP Nghị định 19/09/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
27 04/2008/TT-BTNMT Thông tư 18/09/2008 Hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án BVMT và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án BVMT
28 19/2008/QĐ-BCT Quyết định 24/07/2008 Ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA)
29 50/2008/QĐ-BTC Quyết định 11/07/2008 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)
30 08/2008/TT-BLĐTBXH Thông tư 10/06/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
31 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch 30/05/2008 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 của Chính phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động
32 39/2008/TT-BTC Thông tư 19/05/2008 Về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.
33 06/2008/TT-BLĐTBXH Thông tư 07/05/2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 04/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 1 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
34 29/2008/NĐ-CP Nghị định 14/03/2008 Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
35 21/2008/NĐ-CP Nghị định 28/02/2008 Về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
36 11/2008/NĐ-CP Nghị định 30/01/2008 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG TRƯỜNG HỢP CUỘC ĐÌNH CÔNG BẤT HỢP PHÁP GÂY THIỆT HẠI CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
37 12/2008/NĐ-CP Nghị định 30/01/2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU 176 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ HOÃN HOẶC NGỪNG ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI CỦA TẬP THỂ LAO ĐỘNG
38 139/2007/QĐ-UBND Quyết định 20/12/2007 Về điều chỉnh Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30/7/2004 của Ủy Ban nhân dân TP.HCM về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố.
39 28/2007/TT-BLĐTBXH Thông tư 05/12/2007 Sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện một số điều của Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương
40 174/2007/NĐ-CP Nghị định 29/11/2007 về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 88 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 5
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21569837