Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 88 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 5
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 88/2006/NĐ-CP Nghị định 29/08/2006 Về đăng ký kinh doanh
22 90/2006/NĐ-CP Nghị định 06/09/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
23 12/2006/QĐ-BTNMT Quyết định 08/09/2006 Về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
24 10/2006/TT-BCA Thông tư 18/09/2006 Hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ
25 101/2006/NĐ-CP Nghị định 21/09/2006 Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
26 108/2006/NĐ-CP Nghị định 22/09/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
27 1088/2006/QĐ-BKH Quyết định 19/10/2006 Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
28 151/2006/NĐ-CP Nghị định 20/12/2006 VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC
29 23/2006/QĐ-BTNMT Quyết định 26/12/2006 Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại
30 12/2006/TT-BTNMT Thông tư 26/12/2006 Về hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.
31 04/2007/NĐ-CP Nghị định 08/01/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
32 10/2007/QĐ-TTg Quyết định 23/01/2007 BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM
33 23/2007/NĐ-CP Nghị định 12/02/2007 Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
34 24/2007/NĐ-CP Nghị định 14/02/2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
35 53/2007/NĐ-CP Nghị định 04/04/2007 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
36 04/2007/TT-BTM Thông tư 04/04/2007 Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
37 32/2007/TT-BTC Thông tư 09/04/2007 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
38 59/2007/NĐ-CP Nghị định 09/04/2007 Về quản lý chất thải rắn
39 88/2007/NĐ-CP Nghị định 28/05/2007 về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.
40 59/2007/TT-BTC Thông tư 14/06/2007 Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 88 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 5
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2020 (5/5/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2020 (3/4/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2020 (2/3/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21108824