Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 88 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 5
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 93/2008/QĐ-UBND Quyết định 26/12/2008 Về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn tên địa bàn TPHCM
2 90/2006/NĐ-CP Nghị định 06/09/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
3 88/2007/NĐ-CP Nghị định 28/05/2007 về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.
4 88/2006/NĐ-CP Nghị định 29/08/2006 Về đăng ký kinh doanh
5 87/2004/QĐ-TTg Quyết định 19/05/2004 Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
6 84/2008/TT-BTC Thông tư 30/09/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
7 84/2008/QĐ-UBND Quyết định 11/12/2008 Về ban hành quy trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại TPHCM
8 80/2006/NĐ-CP-PL Phụ lục 09/08/2006 Phụ lục I DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ)
9 80/2006/NĐ-CP Nghị định 09/08/2006 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
10 79/2009/TT-BTC Thông tư 20/04/2009 HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
11 67/2003/NĐ-CP Nghị định 13/06/2003 Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
12 60/2005/QH11 Luật 29/11/2005 LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
13 59/2007/TT-BTC Thông tư 14/06/2007 Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
14 59/2007/NĐ-CP Nghị định 09/04/2007 Về quản lý chất thải rắn
15 59/2006/NĐ-CP Nghị định 12/06/2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH, HẠN CHẾ KINH DOANH VÀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
16 59/2005/QH11 Luật 29/11/2005 LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
17 56/2005/QH11 Luật 29/11/2005 LUẬT NHÀ Ở
18 55/2002/TT- BTC Thông tư 26/06/2002 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM
19 53/2007/NĐ-CP Nghị định 04/04/2007 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
20 52/2005/QH11 Luật 29/11/2005 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 88 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 5
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21565928