Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 88 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 5
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH Quyết định 26/12/2000 V/v ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
2 55/2002/TT- BTC Thông tư 26/06/2002 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM
3 67/2003/NĐ-CP Nghị định 13/06/2003 Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
4 16/2003/QH11 Luật 26/11/2003 LUẬT XÂY DỰNG
5 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch 18/12/2003 Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
6 87/2004/QĐ-TTg Quyết định 19/05/2004 Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
7 190/2004/QĐ-UB Quyết định 30/07/2004 Về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
8 5090/CVLS/TC-TNMT Công văn liên sở 20/08/2004 Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 190/2004/QĐ-UB ngày 30/7/2004 của Uỷ ban Nhân dân TP.HCM về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
9 05-2004/TT-BXD Thông tư 15/09/2004 Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
10 188/2004/QĐ-TTg Quyết định 01/11/2004 Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, có tính đến năm 2020
11 60/2005/QH11 Luật 29/11/2005 LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
12 59/2005/QH11 Luật 29/11/2005 LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
13 56/2005/QH11 Luật 29/11/2005 LUẬT NHÀ Ở
14 52/2005/QH11 Luật 29/11/2005 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
15 04/2006/QĐ-UBND Quyết định 17/01/2006 Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
16 12/2006/NĐ-CP Nghị định 23/01/2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
17 59/2006/NĐ-CP Nghị định 12/06/2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH, HẠN CHẾ KINH DOANH VÀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
18 80/2006/NĐ-CP Nghị định 09/08/2006 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
19 80/2006/NĐ-CP-PL Phụ lục 09/08/2006 Phụ lục I DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ)
20 1107/QĐ-TTg Quyết định 21/08/2006 V/v phê duyệt quy hoạch phát triển các KCN ở Việt nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 88 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 5
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21565939