Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 88 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 5
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 102/2010/NĐ-CP Nghị định 01/10/2010 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp
2 21/2010/TT-BCT Thông tư 17/05/2010 Về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN.
3 43/2010/NĐ-CP Nghị định 15/04/2010 VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
4 117/2009/NĐ-CP Nghị định 31/12/2009 Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
5 20/2008/TT-BLĐTBXH Thông tư 29/09/2009 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ
6 08/2009/TT-BTNMT Thông tư 15/07/2009 Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.
7 09/2009/TT-BXD Thông tư 21/05/2009 Quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp
8 79/2009/TT-BTC Thông tư 20/04/2009 HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
9 23/2009/NĐ-CP Nghị định 27/02/2009 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
10 37/2009/TT-BTC Thông tư 26/02/2009 Hướng dẫn về việc không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)
11 12/2009/NĐ-CP Nghị định 10/02/2009 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
12 04/2009/NĐ-CP Nghị định 14/01/2009 Về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường
13 05/2009/TT-BTC Thông tư 13/01/2009 Về hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ
14 16/2008/QĐ-BTNMT Quyết định 31/12/2008 Về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
15 93/2008/QĐ-UBND Quyết định 26/12/2008 Về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn tên địa bàn TPHCM
16 127/2008/NĐ-CP Nghị định 12/12/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
17 124/2008/NĐ-CP Nghị định 11/12/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp
18 84/2008/QĐ-UBND Quyết định 11/12/2008 Về ban hành quy trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại TPHCM
19 05/2008/TT-BTNMT Thông tư 08/12/2008 Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
20 19/2008/TT-BXD Thông tư 20/11/2008 Hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 88 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 5
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22868697