TIN TRONG NƯỚC TIN TRONG NƯỚC
TPHCM: Tăng cường sử dụng văn bản điện tử, thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông được giao hoàn thiện hệ thống liên thông kết nối phần mềm Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (QLVB – HSCV) để đưa vào hoạt động chính thức trên toàn TP từ Văn phòng UBND TP đến các sở-ngành, UBND các quận-huyện, phường-xã, thị trấn và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP; trình UBND TP ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống QLVB – HSCV qua mạng trong quý II/2014; triển khai chữ ký số chuyên dùng cho tất cả các sở-ngành, UBND các quận-huyện, phường-xã, thị trấn và chữ ký số công cộng cho các các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân tham gia dịch vụ công trực tuyến; triển khai nhân rộng việc gửi thư mời họp điện tử qua hệ thống tin nhắn điện thoại di động (SMS), thư điện tử cho các sở-ngành, UBND các quận-huyện; nâng cấp, đảm bảo an toàn, bảo mật cho hệ thống thư điện tử TP; triển khai tích hợp phần mềm số hóa văn bản, tài liệu vào phần mềm QLVB – HSCV cho các sở-ngành, UBND các quận-huyện. Đến hết năm 2015, 100% các văn bản nội bộ sẽ được trao đổi dưới dạng điện tử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Sở cũng được giao nâng cấp cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của TP trên công nghệ điện toán đám mây nguồn mở và tiến hành triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp 3, 4 cho các sở-ngành, UBND các quận-huyện, phường-xã, thị trấn phục vụ cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; xây dựng và triển khai hệ thống liên thông kết nối hệ thống phần mềm QLVB – HSCV giữa Văn phòng UBND TP với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng các Bộ-ngành và 23 tỉnh, TP khu vực phía Nam…
Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch UBND các quận-huyện có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá việc sử dụng VBĐT, thư điện tử của cán bộ công chức, viên chức nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính.
 
Lã Nguyên
Nguồn: Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM

(1024 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 5 trong 37 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 8
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20351044