TIN TRONG NƯỚC TIN TRONG NƯỚC
Hội thảo “Công tác tư vấn học đường tại các trường phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Nhằm nâng cao nhận thức và hành động của nhà trường, gia đình và xã hội về sự cần thiết và tính hiệu quả của công tác tư vấn học đường. Sáng ngày 30/8/2016, Viện Nghiên cứu phát triển đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức Hội thảo với chủ đề “Công tác tư vấn học đường tại các trường phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội thảo có TS. Huỳnh Công Minh, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và ThS. Nguyễn Minh, Trưởng Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên; PGS.TS Đỗ Hạnh Nga, Trưởng Khoa Công tác Xã hội và các giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM; Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Trình, Phó Viện trưởng Hoàng Minh Trí cùng các nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu phát triển; các giảng viên và nhà nghiên cứu của các trường đại học và Học viện trên địa bàn TP.HCM; đại diện Phòng Giáo dục của các quận, huyện; lãnh đạo và giáo viên đang làm công tác tư vấn học đường các Trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố.

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo nhận được sự quan tâm lớn từ các lãnh đạo, nhà nghiên cứu và những người trực tiếp làm công tác tư vấn học đường tại các đơn vị và các trường. Nội dung Hội thảo được chia làm ba phần:
     -  Phần thứ nhất: Lý thuyết tiếp cận, cơ sở khoa học và vai trò tư vấn học đường tại các trường phổ thông.
    -  Phần thứ hai: Thực trạng công tác tư vấn học đường tại các trường phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

     -  Phần thứ ba: Mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư vấn học đường tại các trưởng phổ thông.

Phát biểu của các đại biểu tham dự Hội thảo

Tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo, các đại biểu đã nêu bật tính cấp thiết và quan trọng của công tác tư vấn học đường trong việc tham vấn cho các em học sinh giải quyết những vấn đề khó khăn ngoài việc học tập; phân tích thực trạng, đánh giá tình hình thực hiện công tác tư vấn học đường tại các trường phổ thông trong thời gian qua, những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai công tác tư vấn học đường; đề xuất các mô hình, biện pháp và định hướng nhằm xây dựng công tác tư vấn học đường trong nhà trường một cách hiệu quả để can thiệp, giúp đỡ học sinh giải quyết những vấn đề khó khăn khi gặp phải; các giải pháp nâng cao nhận thức của nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác này để cùng chung tay giáo dục cho các em không chỉ về tri thức mà còn cả về tinh thần và định hướng tương lai.

 

Hội nghị cũng đã nêu những ý kiến, kiến nghị, đề xuất vừa mang tính khoa học, vừa mang tính thực tiễn để các cấp lãnh đạo xem xét xây dựng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông hiện nay, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế như Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã đề ra.
 
Tin, ảnh: VPV

(428 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 5 trong 37 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 8
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20351029