TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG
Xét duyệt đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học “Định hướng chuyển đổi Kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến sự phát triển bền vững”

(HIDS) - Chiều ngày 23/11/2022, Viện Nghiên cứu phát triển tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học “Định hướng chuyển đổi Kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến sự phát triển bền vững” do ThS. Phạm Bình An và PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân đồng chủ nhiệm.

Hình: Quang cảnh Hội đồng xét duyệt.

Sau khi chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, các thành viên Hội đồng đã có ý kiến nhận xét, đánh giá và góp ý cho đề cương nhiệm vụ. Hội đồng cho rằng đây là nhiệm vụ có giá trị khoa học và thực tiễn cao.

Chủ tịch Hội đồng xét duyệt đề cương đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, điều chỉnh và bổ sung những nội dung đã được các thành viên hội đồng nhận xét, góp ý để đề cương nhiệm vụ được hoàn chỉnh hơn. Hội đồng cũng đã nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xem xét chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.


Tin, ảnh: Bảo Cường.

(129 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 5 trong 419 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 84
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 12 năm 2022 (5/1/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2022 (1/12/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10 năm 2022 (1/11/2022)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24530112