TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhìn từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và đề xuất giải pháp

Nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn để kiến nghị những giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sáng ngày 04/05/2017, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhìn từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và đề xuất giải pháp”.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Thành Công – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội; TS. Nguyễn Phú Thái – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng; ThS. Nguyễn Trọng Cường – Viện trưởng Viện Kinh tế Xã hội Thành phố Cần Thơ; GS.TS. Nguyễn Trọng Hòa – Nguyên Viện trưởng, TS. Trần Văn Thận – Nguyên Phó Viện trưởng, PGS.TS Nguyễn Văn Trình – Phó Viện trưởng cùng các nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các sở, ngành thuộc Thành phố; các giảng viên, nghiên cứu viên đến từ các Trường Đại học và các Viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Hội thảo
 
Phát biểu đề dẫn Hội thảo, ông Nguyễn Văn Trình, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ: “Tại Đại hội Đảng lần thứ XII đã thống nhất nhận thức về phương hướng, mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như sau: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Việc đánh giá đúng những mặt đã làm được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở thực tiễn để đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền định hướng giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong những năm tiếp theo”.
 
Hội thảo đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên đang công tác tại nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, Viện Kinh tế Xã hội Thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Học viện Chính trị Khu vực II, Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan, …. Nội dung các bài tham luận tập trung vào các vấn đề sau:
     - Các vấn đề lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như bản chất của kinh tế thị trường, mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nội hàm của khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của nhà nước trong quản lý kinh tế,…;
     - Các vấn đề tồn tại trong hoàn thiện thể chế, cụ thể ở các lĩnh vực ngân hàng, chống cạnh tranh không lành mạnh, chính sách nhà ở xã hội, chính sách xã hội hóa dịch vụ công, …;
     - Thực trạng phát triển các loại thị trường, các yếu tố thị trường, các thành phần kinh tế, đặc biệt tập trung ở kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể;
     - Các vấn đề vùng và hoàn thiện thể chế liên kết vùng, cụ thể là liên kết Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.
 
Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội thảo
 
Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã trao đổi các vấn đề lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phân tích kết quả, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới. Trong phần kiến nghị với Trung ương, PGS.TS. Nguyễn Thành Công – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đề xuất các giải pháp: tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới thể chế thực chất, cải cách mạnh mẽ nền hành chính và thủ tục hành chính, thực hiện tốt chức năng Nhà nước kiến tạo phát triển, đảm bảo bình đẳng giữa khu vực tư nhân và khu vực nhà nước; từng bước xóa bỏ hỗ trợ Doanh nghiệp theo thành phần kinh tế và thay thế bằng hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách về khuyến khích khởi nghiệp, cơ chế chính sách thúc đẩy nhanh chóng việc hình thành một số Tập đoàn kinh tế tư nhân khi đã hội đủ điều kiện, hỗ trợ phát triển các ngành, lĩnh vực có trình độ, chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với chuỗi giá trị toàn cầu và tái cơ cấu xuất khẩu theo hướng bền vững; điều chỉnh chiến lược thu hút FDI, tập trung đầu tư theo chiều sâu, không dàn trải và bảo đảm môi trường; đầu tư các nguồn lực nhằm tăng cường công tác dự báo,… .
 

Phát biểu bế mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Văn Trình, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn đến quý đại biểu đã dành thời gian tham dự và có những ý kiến đóng góp hết sức thiết thực và hiệu quả góp phần tạo nên thành công cho Hội thảo. Cùng với các tham luận đã gửi về Ban Tổ chức Hội thảo, những ý kiến phát biểu, chia sẻ của các đại biểu tại Hội thảo phản ánh những suy nghĩ, trăn trở và gợi ý hướng giải quyết của các chuyên gia, giảng viên, nhà quản lý, nhà khoa học góp phần giải bài toán “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa" để đưa đất nước ta phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình thế giới đang có nhiều biến động và có ảnh hưởng sâu rộng toàn cầu. Những vấn đề được đúc kết từ Hội thảo sẽ được Viện Nghiên cứu phát triển tập hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

Tin, ảnh: VPV

(1823 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 5 trong 229 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 46
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2019 (11/3/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2019 (21/2/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2018 (22/1/2019)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
19433018