Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế của TP.HCM phục vụ nhu cầu nghiên cứu của Viện Kinh tế và Thành phố

Tên đề tài:

 

Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế của TP.HCM phục vụ nhu cầu nghiên cứu của Viện Kinh tế và Thành phố

 Chủ nhiệm:

 Th.S. Phạm Xuân Ái

Phó chủ nhiệm: Th.S. Nguyễn Quốc Tòng

 Các thành viên:

Cán bộ Trung tâm Thông tin Kinh tế

 Độ dài:

 

 Thời gian hoàn thành:

2003

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung chính:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

 

(2211 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)


Liên kết web Liên kết web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21595328