TIN HỌC TIN HỌC

Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lập đồ án quy hoạch xây dựng tại TP.HCM (22/10/2014 16:36)

Xem thêm >>

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM phục vụ thông tin kinh tế xã hội của thành phố: thực trạng và các giải pháp xây dựng phát triển (22/10/2014 16:33)

Xem thêm >>

Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quy hoạch phát triển đô thị TP.HCM (12/3/2014 08:49)

Xem thêm >>

Công nghệ thông tin với việc khai thác và quản lý thông tin thư viện – Trường hợp Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh. (22/7/2013 13:56)

Xem thêm >>

Nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu kinh tế Việt Nam, Một số nước Châu Á và khối ASEAN phục vụ cho chương trình hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố (9/7/2012 10:11)

Xem thêm >>

Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế của TP.HCM phục vụ nhu cầu nghiên cứu của Viện Kinh tế và Thành phố (9/7/2012 09:30)

Xem thêm >>

Tin học hóa công tác tài chính và công tác kế hoạch nhằm làm nâng cao vai trò hoạt động ở các đơn vị hành chánh sự nghiệp lấy thực tiễn Viện Kinh tế TPHCM để ứng dụng (9/7/2012 09:04)

Xem thêm >>

Tăng cường năng lực thông tin của Viện Kinh Tế Thành phố trong hệ thống của Thành phố và cả nước (29/3/2006 09:35)

Xem thêm >>
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Liên kết web Liên kết web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25005739