TIN HỌC TIN HỌC

Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lập đồ án quy hoạch xây dựng tại TP.HCM (22/10/2014 16:36)

Xem thêm >>

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM phục vụ thông tin kinh tế xã hội của thành phố: thực trạng và các giải pháp xây dựng phát triển (22/10/2014 16:33)

Xem thêm >>

Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quy hoạch phát triển đô thị TP.HCM (12/3/2014 08:49)

Xem thêm >>

Công nghệ thông tin với việc khai thác và quản lý thông tin thư viện – Trường hợp Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh. (22/7/2013 13:56)

Xem thêm >>

Nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu kinh tế Việt Nam, Một số nước Châu Á và khối ASEAN phục vụ cho chương trình hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố (9/7/2012 10:11)

Xem thêm >>

Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế của TP.HCM phục vụ nhu cầu nghiên cứu của Viện Kinh tế và Thành phố (9/7/2012 09:30)

Xem thêm >>

Tin học hóa công tác tài chính và công tác kế hoạch nhằm làm nâng cao vai trò hoạt động ở các đơn vị hành chánh sự nghiệp lấy thực tiễn Viện Kinh tế TPHCM để ứng dụng (9/7/2012 09:04)

Xem thêm >>

Tăng cường năng lực thông tin của Viện Kinh Tế Thành phố trong hệ thống của Thành phố và cả nước (29/3/2006 09:35)

Xem thêm >>
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2021 (2/4/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)


Liên kết web Liên kết web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22290635