TIẾP NHẬN THÔNG TIN NGHIÊN CỨU TIẾP NHẬN THÔNG TIN NGHIÊN CỨU
HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ VỐN PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ BÁNH TRÁNG PHÚ HÒA ĐÔNG, HUYỆN CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Tư vấn ứng dụng Kinh tế TPHCM

Nguồn vốn sản xuất kinh doanh của các hộ, cơ sở sản xuất tại Làng nghề bánh tráng Phú Hoà Đông chủ yếu là vốn tự có trong gia đình (góp vốn từ các thành viên trong gia đình và/hoặc huy động từ họ hàng, bạn bè). Hiện nay, khi đứng trước yêu cầu mở rộng sản xuất hoặc mua trang thiết bị máy móc mới để nâng cao chất lượng sản phẩm thì phần lớn các hộ, cơ sở sản xuất trong Làng nghề bánh tráng Phú Hoà Đông khó lòng đáp ứng. vì cần vốn đầu tư ban đầu khoảng gần 1 tỷ đồng để một hộ kinh doanh đầu tư toàn bộ dây chuyền sản xuất trên, từ máy trộn, máy tráng bánh, máy cắt bánh, máy đóng gói, in ấn bao bì, dùng toàn bộ là líp nhựa… Như vậy, vì thiếu vốn nên các hộ, cơ sở sản xuất nơi đây chỉ có thể dừng lại ở quy mô sản xuất nhỏ, quy trình tráng bánh thủ công, phơi bánh trên líp nhựa… gây cản trở tăng năng suất lao động, hao phí công lao động, chất lượng sản phẩm không thể tăng cao, tỷ lệ hao hụt bánh thành phẩm cao…

Ở một số chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở đã mạnh dạn vay vốn tín dụng và vay vốn chính sách của nhà nước thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển cho vay tín dụng đầu tư, hỗ trợ lãi suất đầu tư, bảo hành tín dụng đầu tư. Hay, các xã viên trong Hợp tác xã đã được hỗ trợ giải quyết bài toán tài trợ vốn từ Liên minh Hợp tác xã của Thành phố.
Thông qua tín dụng nội bộ, hợp tác xã hỗ trợ một phần vốn cho các xã viên để đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất và kinh doanh, trên nguyên tắc tự nguyện, không vì lợi nhuận, nhưng vẫn bảo toàn được vốn và bù đắp đủ các khoản chi phí của hoạt động tín dụng nội bộ theo Văn bản Hợp nhất số 15/VBHN-NHNN ban hành ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngoài ra, các hộ dân, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất tại làng nghề được hưởng chính sách hỗ trợ lãi vay theo Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị của thành phố.
Thực chất, việc giải quyết vấn đề vốn đầu tư cho các hộ, cơ sở sản xuất thủ công, sản xuất nhỏ lẻ của làng nghề cũng có vai trò rất quan trọng:
-         Đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại làng nghề nói chung và các hộ, cơ sở sản xuất này nói riêng sẽ góp phần tăng thu nhập cho các hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo; bên cạnh đó, là bảo tồn, lưu giữ lại làng nghề trước nguy cơ bị thu hẹp; ngoài ra, khi các lò bánh được mở rộng quy, gia tăng nhịp độ sản xuất sẽ giải quyết vấn đề thất nghiệpcho các lao động phổ thông, và các vấn đề xã hội khác… Hơn nữa, ở tầm quốc gia và thành phố, một chính sách đầu tư hợp lý sẽ góp phần thực hiện các chính sách xã hội, một vấn đề đều được các nước và các tổ chức quốc tế quan tâm.
-         Kinh tế làng nghề đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Do vậy, chính sách vốn và các hoạt động tài trợ vốn sản xuất, mở rộng quy mô, xây dựng cơ sở vật chất và kết cầu hạ tầng… sẽ góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa tại làng nghề, từng bước hội nhập kinh tế quốc tế.
Do vậy, cần có một chính sách tài trợ vốn, trong đó tạo môi trường thuận lợi cho tất cả các thành phần kinh tế đều có thể tiếp cận các nguồn vốn để phát triển làng nghề, sẽ tạo động lực để làng nghề được phát triển độc lập và bền vững.
Một số chính sách cụ thể về vốn và đầu tư, tín dụng đã có nhiều đổi mới, góp phần tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp trong làng nghề phát triển của Nhà nước đã đưa vào thực tiễn trong thời gian qua, tuy nhiên số lượng hộ sản xuất của làng nghề bánh tráng Phú Hoà Đông đã được tiếp cận và sử dụng lợi thế này vào hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở còn rất ít:
-         Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
-         Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 7/7/2006 của Chính phủ.
-         Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 22/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
-         Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
-         Thông tư số 14/2010/TT-NHNN ngày 14/6/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 22/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Hay một nguồn cung cấp vốn dành  riêng cho các Hợp tác xã và xã viên do Quỹ trợ vốn xã viên Hợp tác xã (Quỹ CCM) tài trợ, đây được nhận xét là nguồn tiếp cận vốn khả thi nhất cho các hộ tham gia hợp tác xã. Nhưng vì giới hạn số lượng thành viên Hợp tác xã (18 xã viên) nên số hộ, đơn vị sản xuất được tiếp cận Quỹ CCM là rất ít so với toàn bộ hộ, đơn vị sản xuất trong làng nghề Phú Hòa Đông, chưa tham gia Hợp tác xã. Quỹ CCM trợ vốn chủ yếu theo phương thức tín chấp. Do đó, ngoài các điều kiện khác, các thể nhân, pháp nhân trả vốn, phí đúng hạn, có tín nhiệm với Quỹ CCM, là điều kiện tiên quyết và sẽ là những khách hàng thân thiết, được Quỹ tạo điều kiện thuận lợi về thời hạn trợ vốn, mức trợ vốn, mức phí.
Mức trợ vốn dành cho xã viên từ 100.000 đồng đến 50.000.000 đồng (mức trợ vốn cụ thể sẽ do giám đốc Quỹ CCM quyết định trên cơ sở xem xét nhu cầu; đối tượng đề nghị trợ vốn; phương án hoàn vốn; điều kiện đảm bảo thu hồi vốn; căn cứ vào số tiền xin trợ vốn, tính khả thi và khả năng thu hồi vốn, Giám đốc Quỹ CCM quyết định có hoặc không có tài sản làm đảm bảo).
Mức tài trợ vốn cho Hợp tác xã, tuỳ thuộc vào qui mô và tính khả thi của phương án, nhưng mức trợ vốn tối đa không vượt quá 1.500.000.000 đồng (căn cứ vào mức trợ vốn, tính khả thi của phương án và từng trường hợp cụ thể, Giám đốc Quỹ CCM quyết định có hoặc không có tài sản làm đảm bảo). Vốn được thu hồi theo từng đợt (thời hạn mỗi đợt 01 tháng, 3 tháng, 4 tháng hoặc 6 tháng …), phí trợ vốn được thu hàng tháng, phương pháp tính phí trên số dư nợ thực tế và tính phí trên cơ sở tháng 30 ngày.
Ngoài ra, đối với xã viên, nhằm tạo thói quen tiết kiệm trước khi tiêu dùng, Quỹ CCM có thực hiện một khoản tiết kiệm bắt buộc là 0,3%/tháng với tất cả các loại hình trợ vốn, ngoại trừ loại hình góp ngày, khoản tiền này sẽ được hoàn lại người xin trợ vốn đã hoàn tất chu kỳ trợ vốn và có dư nợ (số tiền tiết kiệm) tối thiểu là 500.000đ.
Nhưng để vay được vốn thì, Hợp tác xã và/hoặc xã viên phải hoàn thành thủ tục hồ sơ đề nghị trợ vốn sau:
                   i.            Đối với xã viên:
-         Đơn đề nghị trợ vốn (mẫu do Quỹ CCM cung cấp): 3 bản chính
-         Bản sao hộ khẩu và Chứng minh nhân dân
                 ii.            Đối với Hợp tác xã:
-         Đơn đề nghị trợ vốn kiêm khế ước nhận nợ (mẫu do Quỹ CCM cấp): 03 bản chính
-         Phương án sản xuất kinh doanh: 01 bản chính
-         Giấy phép đăng ký kinh doanh: 01 bản chính
-         Biên bản họp Ban Quản trị (các thành viên ký): 01 bản chính
-         Bảng cân đối kế toán (tháng gần nhất): 01 bản chính
-         Báo cáo kết quả kinh doanh (tháng gần nhất): 01 bản chính
-         Các hợp đồng kinh tế: 01 bản chính
-         Các giấy tờ khác có liên quan khi Quỹ CCM yêu cầu.
Thực tế cho thấy các nguồn vốn để cung cấp cho các làng nghề còn rất hạn chế. Việc thiếu vốn xảy ra do khả năng tích lũy để đầu tư phát triển sản xuất của các cơ sở còn thấp và do khả năng tiếp cận các nguồn vốn chính thức còn hạn hẹp; do sự liên kết kinh tế với các đơn vị kinh tế khác còn yếu, chưa linh hoạt. Mặt khác, do tâm lý e ngại thủ tục vay vốn rườm ra, khó khăn, thiếu sự minh bạch của chính sách hỗ trợ về vốn, đầu tư tín dụng nên các hộ trong làng nghề dễ dàng từ bỏ mong muốn mở rộng, đầu tư./.

(472 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị 3 kết quả.
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2020 (4/7/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2020 (1/6/2020)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21334003