Thông tin tuyển dụng viên chức năm 2016 của Trung tâm Nghiên cứu phân tích thông tin Thành phố thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

- Thông báo số 97/TB-TTNCPTTT ngày 18/10/2016 về việc tuyển dụng viên chức năm 2016 của Trung tâm Nghiên cứu phân tích thông tin Thành phố thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

 
 
 

- Thông báo số 136/TB-TTNCPTTT-HĐTD ngày 19/12/2016 về Thay đổi thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh xét tuyển viên chức năm 2016 của Trung tâm Nghiên cứu phân tích thông tin thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông báo số 03/TB-TTNCPTTT-HĐTD ngày 09/01/2017 về Kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Trung tâm Nghiên cứu phân tích thông tin thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo số 23/TB-TTNCPTTT-TC ngày 23/03/2017 về Kết quả trúng tuyển viên chức của Trung tâm Nghiên cứu phân tích thông tin Thành phố thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

(986 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 03 năm 2019 (8/4/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2019 (11/3/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2019 (21/2/2019)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
19616452