Thông tin tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu phát triển năm 2016

- Thông báo số 810/TB-VNCPT-TC ngày 11/10/2016 về việc tuyển dụng viên chức năm 2016 của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo số 142/TB-TTCIT ngày 11/10/2016 về việc tuyển dụng viên chức năm 2016 của Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông báo số 85/TB-TTWTO ngày 11/10/2016 về việc tuyển dụng viên chức năm 2016 của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO Thành phố thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông báo số 97/TB-TTNCPTTT ngày 18/10/2016 về việc tuyển dụng viên chức năm 2016 của Trung tâm Nghiên cứu phân tích thông tin Thành phố thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thông báo số 976/TB-VNCPT-HĐTD ngày 28/11/2016 về Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông báo số 985/TB-VNCPT-HĐTD ngày 30/11/2016 về Nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông báo số 996/TB-VNCPT-HĐTD ngày 02/12/2016 về Tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông báo số 14/TB-VNCPT-HĐTD ngày 06/01/2017 về Kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông báo số 227/TB-VNCPT-TC ngày 17/03/2017 về Kết quả trúng tuyển viên chức Viện Nghiên cứu phát triển năm 2016.

 

(1348 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2019 (11/3/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2019 (21/2/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2018 (22/1/2019)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
19433155