Thông báo triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức 2019 của Viện Quy hoạch Xây dựng trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức số 227/VQHXD-KH ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Viện Quy hoạch Xây dựng;
Căn cứ quyết định số 225/QĐ-VQHXD ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Viện Quy hoạch Xây dựng về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 của Viện Quy hoạch Xây dựng;
Viện Quy hoạch Xây dựng thông báo triệu tập các ứng viên ‘đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2019 (danh sách đính kèm):
Thời gian tổ chức phỏng vấn: 8 giờ 00 ngày 09/10/2019 (Thứ tư)
Địa điểm : Phòng họp 1, Viện Quy hoạch Xây dựng, số 216 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, TP.HỒ Chí Minh.
Đề nghị các ứng viên tham dự đúng thời gian và địa điểm nêu trên./.
 

(523 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21712704