THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo công nhận kết qủa tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (27/12/2022 08:26)

Xem thêm >>

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố (20/12/2022 13:15)

Xem thêm >>

Thông báo về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (19/12/2022 17:04)

Xem thêm >>

Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (8/12/2022 15:24)

Xem thêm >>

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra kỹ năng viết kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố (11/11/2022 13:57)

Xem thêm >>
Các tin khác:
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức năm 2022 của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh  (11/11/2022)
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 2022 (lần 2)  (9/11/2022)
Thông báo về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022  (3/10/2022)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh  (29/9/2022)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (lần 2)  (22/9/2022)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 12 năm 2022 (5/1/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2022 (1/12/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10 năm 2022 (1/11/2022)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24523400