THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (29/9/2022 12:12)

Xem thêm >>

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (lần 2) (22/9/2022 15:14)

Xem thêm >>

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố (31/8/2022 07:37)

Xem thêm >>

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế Thành phố (23/7/2022 16:21)

Xem thêm >>

Thông báo tạm dừng thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu phát triển năm 2022 (1/7/2022 08:24)

Xem thêm >>
Các tin khác:
Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP.HCM  (21/6/2022)
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Mô phỏng và dự báo Kinh tế - Xã hội năm 2022  (26/4/2022)
Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu phát triển năm 2022  (25/4/2022)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội thành phố Hồ Chí Minh  (23/2/2022)
Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Mô phỏng và dự báo Kinh tế - Xã hội TP.HCM  (19/12/2021)
Các trang: 1  2  3  4  5  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2022 (1/10/2022)

Tin hoạt dộng nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2022 (3/9/2022)

Tin hoạt dộng nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2022 (1/8/2022)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24051713