TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Cây trồng nông lâm nghiệp và vật nuôi vùng rừng phòng hộ lưu vực hồ thuỷ điện Thác Mơ (nam Đắc Lắc - bắc Sông Bé)

 Tên đề tài:

Cây trồng nông lâm nghiệp và vật nuôi vùng rừng phòng hộ lưu vực hồ thuỷ điện Thác Mơ (nam Đắc Lắc - bắc Sông Bé)

 Chủ nhiệm:

 PTS. Vũ Xuân Đề

 Các thành viên:


 Độ dài:

16 trang

 Thời gian hoàn thành:

1994

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

Nội dung chính:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

 

 

 

 

 

(2155 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21890615