TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến người dân vùng ven biển thành phố Hồ Chí Minh – Nhận thức của người dân và giải pháp thích ứng

 Tên đề tài:
Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến người dân vùng ven biển thành phố Hồ Chí Minh – Nhận thức của người dân và giải pháp thích ứng
 Chủ nhiệm:
ThS. Trần Nhật Nguyên
 Các thành viên:
ThS. Trịnh Thị Minh Châu, ThS. Nguyễn Huy Phương, CN. Phan Đình Phước, CN. Nguyễn Thị Linh Phương, ThS. Phùng Thị Mỹ Diễm, ThS. Nguyễn Trâm Anh                   
 Độ dài:
203 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 5 năm 2018
 Ký hiệu phân loại:
304.2

 

Nội dung chính:

Đề tài đánh giá những tác động của biến đổi khí hậu và tính bị tổn thương đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại Huyện Cần Giờ. Làm rõ nhận thức của người nông dân Huyện Cần Giờ về biến đổi khí hậu, đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức và thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu.
Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở giúp nhà quản lý tại Huyện Cần Giờ xác định những tác động của biến đổi khí hậu đến cuộc sống và hoạt động sản xuất của người dân và thực trạng nhận thức về biến đổi khí hậu của họ. Từ đó có cơ sở giúp nhà quản lý hoạch định những chủ trương phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm tăng hiệu quả công tác tuyên truyền, hình thành kỹ năng thích ứng với yếu tố biến đổi khí hậu cho người dân. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng là cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội và tính bị tổn thương cho các khu vực khác trên địa bàn TPHCM.
Đề tài kết cấu gồm 5 chương chính và kết luận kiến nghị, cụ thể như sau:
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Đánh giá nhận thức về biến đổi khí hậu của người dân huyện Cần Giờ
Chương 4: Đánh giá tác động và tính bị tổn thương của Biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại huyện Cần Giờ
Chương 5: Đề xuất giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại huyện Cần Giờ.
 

 

 Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh

 

(276 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21859526