TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Hiện trạng tài nguyên rừng Đông Nam bộ định hướng bảo vệ, phát triển và khai thác sử dụng

 Tên đề tài:

Hiện trạng tài nguyên rừng Đông Nam bộ định hướng bảo vệ, phát triển và khai thác sử dụng

 Chủ nhiệm:

 PTS.Vũ Xuân Đề

 Các thành viên:


 Độ dài:

88 trang.

 Thời gian hoàn thành:

1988

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

Nội dung chính:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

 

 

 

(545 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2020 (5/5/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2020 (3/4/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2020 (2/3/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21100952