TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp

 Tên đề tài:

Phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp.

 Chủ nhiệm:

ThS.Nguyễn Văn Quang

 Các thành viên:

Th.S. Cao Minh Nghĩa, ThS. Nguyễn Trúc Vân

Th.S. Trần Nhật Nguyên, Th.S. Tô Thị Thùy Trang

CN. Trần Nhật Lam Duyên, CN. Hoàng Kim Oanh

CN. Trần Thị Mẫn, CN. Vi Thị Nam Hương.    

 Độ dài:

69 Trang

 Thời gian hoàn thành:

Năm 2012

 Ký hiệu phân loại:

D333.7QU581

Nội dung chính:

 

Đề tài đưa ra định nghĩa phát triển bền vững; mối tương quan giữa tăng trưởng kinh tế và môi trường; GDP xanh. Phân tích thực trạng mối tương quan giữa phát triển kinh tế với môi trường trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2000-2010, cụ thể như sau.

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy tương quan chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và vấn đề môi trường trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2000-2010. Chất lượng môi trường trên địa bàn TP.HCM càng ngày càng xấu đi, nếu TP.HCM không phát triển kinh tế theo hướng bền vững thì chất lượng sống của con người đang bị đe dọa, môi trường TP.HCM dần dần trở thành môi trường chết.

Bằng phân tích thực trạng mối tương quan giữa phát triển kinh tế với môi trường trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2000-2010, nhóm nghiên cứu đã làm sáng tỏ giả thuyết đường cong môi trường Kuznets. Đề tài phân tích những ưu điểm và nhược điểm của các cơ chế chính sách về công tác bảo vệ môi trường đã được ban hành và của cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện những cơ chế chính sách này.Đề xuất mô hình kinh tế xanh cho TP.HCM; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế trên địa bàn TP.HCM, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Thứ hai, tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường.

Thư tư, thúc đẩy công tác hỗ trợ pháp lý trong công tác bảo vệ môi trường.

Thứ năm, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp kinh tế trong công tác bảo vệ môi trường.

Thứ sáu, thúc đẩy sự phối hợp giữa các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai - sông Sài Gòn.

Thứ bảy, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong các ngành kinh tế nhằm hạn chế thiệt hại do tác động của biến đổi khí hậu.

  Xem chi tiết

  Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

 

 

Hải Yến.

(2729 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2020 (5/5/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2020 (3/4/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2020 (2/3/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21086776