TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển hoạt động tái chế chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (27/9/2022 06:28)

Xem thêm >>

Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp triển khai thành công các chỉ tiêu trong chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 – 2020. Định hướng chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 (10/9/2020 11:01)

Xem thêm >>

Nghiên cứu mô hình quản lý đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu (21/8/2020 14:03)

Xem thêm >>

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến người dân vùng ven biển thành phố Hồ Chí Minh – Nhận thức của người dân và giải pháp thích ứng (5/6/2018 15:23)

Xem thêm >>

Định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 (7/3/2016 16:08)

Xem thêm >>

Thực trạng áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường tại TP.HCM – Đề xuất giải pháp (29/5/2013 14:45)

Xem thêm >>

Phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp (27/11/2012 11:48)

Xem thêm >>

Công tác quy hoạch, kế hoạch hoá việc sử dụng đất và các giải pháp tạo vốn từ quỹ đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (8/8/2011 16:03)

Xem thêm >>

Đánh giá chất lượng bùn đáy nạo vét tuyến rạch Bến Nghé – kênh Tàu Hủ - kênh Lò Gốm TP.HCM và khả năng khai thác, tận dụng lượng bùn đáy này (8/8/2011 16:02)

Xem thêm >>

Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường, hệ quả về kinh tế, xã hội của dự án xây dựng khu đô thị mới Nam Sài Gòn. Đề xuất những biện pháp bảo vệ môi trường, khắc phục các hệ qủa về kinh tế, xã hội (8/8/2011 16:01)

Xem thêm >>

Nghiên cứu xác ðịnh các chỉ số khoảng xanh ðô thị cho thành phố Hồ Chí Minh (8/8/2011 16:01)

Xem thêm >>

Nghiên cứu các giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả của nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn TP.HCM trong quá trình CNH-HĐH nền kinh tế (8/8/2011 16:00)

Xem thêm >>

Chương trình nghiên cứu Hạ Du (8/8/2011 15:59)

Xem thêm >>

Tổng kết điều tra nghiên cứu diễn biến điều kiện tự nhiên thuỷ văn - thuỷ lục hạ du sông Đồng Nai – Sài Gòn và ảnh hưởng của nó khi có các công trình điều tiết ở thượng nguồn (8/8/2011 15:58)

Xem thêm >>

Tài liệu đo đạc chương trình hạ du (8/8/2011 15:58)

Xem thêm >>
Các tin khác:
Quy hoạch khoảng xanh bảo vệ môi trường - cảnh quan phục vụ phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM đến năm 2010  (8/8/2011)
Cây trồng nông lâm nghiệp và vật nuôi vùng rừng phòng hộ lưu vực hồ thuỷ điện Thác Mơ (nam Đắc Lắc - bắc Sông Bé)  (8/8/2011)
Trồng rừng phòng hộ môi trường huyện Thủ Đức  (8/8/2011)
Tài nguyên đất và khả năng sử dụng đất trên địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam  (8/8/2011)
Phân vùng đất và quy hoạch khoảng không gian xanh vùng ngoại thành nhằm sử dụng hợp lý đất và bảo vệ môi trường TP.HCM  (8/8/2011)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25005626