QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ
Đánh giá việc sử dụng hồ sơ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch

 

 Tên đề tài:
Đánh giá việc sử dụng hồ sơ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch
 Chủ nhiệm:
ThS. KS. Phạm Thị Thảo
 Các thành viên:
ThS.KS. Trần Thị Sen, ThS.KS.Trương Đoàn Vân Anh, ThS.KS Nguyễn Thị Minh Trang, ThS.KS. Nguyễn Lê Duy Luân, TS.KS. Lê Ngọc Thiên, ThS.KS. Phạm Ngọc Sáu, ThS. KS. Nguyễn Tất Thắng
 Độ dài:
129 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 2/2019
 Ký hiệu phân loại:
 711.13


Nội dung chính:

 

 
Đề tài nghiên cứu “Đánh giá việc sử dụng hồ sơ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật
trong quản lý phát triển đô thị theo quy hoạchđược thực hiện trên cơ sở đánh giá nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật một số đồ án quy hoạch xây dựng đô thị điển hình, tập trung vào đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 là loại đồ án được lập chủ yếu phục vụ công tác quản lý đô thị. Các đồ án này được lựa chọn đánh giá thuộc ba phạm vi đô thị điển hình là khu trung tâm hiện hữu đô thị, khu vực mới phát triển và khu vực vùng ven, ngoại thành. Khảo sát, đánh giá hiện trạng và tình hình phát triển hạ tầng kỹ thuật thực tế của các khu vực nghiên cứu điển hình.
 
Mục đích đề tài nhằm tìm ra nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp khắc phục tình trạng hồ sơ quy hoạch hạ tầng được lập nhưng không phục vụ được công tác xây dựng phát triển đô thị hay việc các dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật không tuân thủ đúng quy hoạch đã phê duyệt. Bên cạnh đó đề tài nghiên cứu đánh giá các yếu tố tác động của vấn đề thời sự hiện nay như tiết kiệm năng lượng tới phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị. Từ đó lồng ghép đề xuất nội dung đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.
 
Mục tiêu cụ thể của đề tài là đánh giá tính hiệu quả của hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đã phê duyệt trên cơ sở hiệu quả dựa trên các tiêu chí về kỹ thuật, kinh tế, tính khả thi, thân thiện môi trường và phát triển bền vững. Nâng cao hiệu quả công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. (Thành phần hồ sơ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xác định theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016).
 

 

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

 

(174 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2020 (2/3/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2020 (5/2/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2019 (8/1/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20816114