QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ
Cơ sở thông tin – dữ liệu phục vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện

 Tên đề tài:
Cơ sở thông tin – dữ liệu phục vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện
 Chủ nhiệm:
ThS. Phạm Trần Hải
 Các thành viên:
ThS. Nguyễn Phương Bắc, ThS. Vương Đình Huy, CN. Nguyễn Dương Minh Hoàng, CN. Nguyễn Thị Minh Phượng, ThS. Nguyễn Tất Thắng
 Độ dài:
111 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 12/2018
 Ký hiệu phân loại:
711.028


Nội dung chính: 

 
* Các nội dung nghiên cứu đã được thực hiện trong phạm vi đề tài này bao gồm:
- Đánh giá thực trạng cấu trúc khung thông tin - dữ liệu và công tác cập nhật, chia sẻ, sử dụng nội dung khung thông tin - dữ liệu phục vụ lập/điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ sau năm 1975 đến nay; xác định các vấn đề phát sinh từ kết quả đánh giá thực trạng trên.
- Xác định các cơ sở khoa học (lý luận, thực tiễn, pháp lý) nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên; xác định khả năng áp dụng các cơ sở khoa học trên vào thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
- Đề xuất các quy định để hoàn thiện cấu trúc khung thông tin - dữ liệu và công tác cập nhật, chia sẻ, sử dụng nội dung khung thông tin - dữ liệu phục vụ lập/điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
* Kết quả nghiên cứu: Trên cơ sở các nội dung nghiên cứu trên, các kết quả được đúc kết như sau:
- Các vấn đề phát sinh từ kết quả đánh giá thực trạng cấu trúc khung thông tin - dữ liệu và công tác cập nhật, chia sẻ, sử dụng nội dung khung thông tin - dữ liệu phục vụ lập/điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ sau năm 1975 đến nay.
- Xác định các cơ sở khoa học nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên: cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, cơ sở pháp lý.
 
* Các quy định được đề xuất:
-   Để hoàn thiện cấu trúc khung thông tin - dữ liệu phục vụ lập / điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
-   Để hoàn thiện công tác cập nhật, chia sẻ, sử dụng nội dung khung thông tin - dữ liệu phục vụ lập/điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
* Kiến nghị:
- Các kiến nghị đến Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Các kiến nghị đến Chính phủ và các bộ ngành.
- Các kiến nghị về hướng nghiên cứu tiếp theo.

 

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh

 

(182 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2020 (2/3/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2020 (5/2/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2019 (8/1/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20816257