QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ
Nghiên cứu quản lý, sử dụng vỉa hè trên địa bàn TpHCM: Thực trạng và giải pháp

 

 Tên đề tài:
Nghiên cứu quản lý, sử dụng vỉa hè trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp
 Chủ nhiệm:
ThS. Nguyễn Mai Anh
 Các thành viên:
Ts. Dư Phước Tân , KS. Đào Thị Hồng Hoa, Ths. Ks. Đỗ Diệp Gia Hợp , Ths. Vương Tịnh Mạch, Ths. Nguyễn Văn Quốc Thái, Ths. Trương Thanh Thảo , Ths. Nguyễn Thị Cẩm Vân, Ths. KTS. Lê Hồng Nhật, Ths. Trần Nhật Nguyên, Ths. Trịnh Thị Minh Châu ,CN. Đoàn Diệp Thùy Dương ,CN. Phan Đình Phước                     
 Độ dài:
191 trang.
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 12/2017
 Ký hiệu phân loại:
354.35

 Nội dung chính:

Đề tài Nghiên cứu quản lý, sử dụng vỉa hè trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và giải phápsẽ đánh giá lại thực trạng sử dụng vỉa hè, đánh giá khó khăn và vướng mắc của của Ủy ban nhân dân quận/huyện trong công tác quản lý vỉa hè, kinh nghiệm quản lý của một số quốc gia trong nước và trên thế giới, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý vỉa hè  hiệu quả.
Mục tiêu của đề tài:
Mục tiêu 1:  Đánh giá thực trạng sử dụng và thực trạng quản lý sử dụng vỉa hè trên các tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Mục tiêu 2:  Đề xuất giải pháp quản lý sử dụng vỉa hè hiệu quả tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề tài thuộc loại nghiên cứu ứng dụng nên hướng tiếp cận chính là phương pháp khảo sát thực tiễn và phân tích thực trạng các văn bản quản lý nhà nước hiện hành để làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Nhiều quốc gia, thành phố trên thế giới cũng đã trải qua những khó khăn trong công tác quản lý vỉa hè tương tự thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, kinh nghiệm của các quốc gia, các thành phố trên thế giới sẽ được phân tích, đánh giá khả năng áp dụng và áp dụng như thế nào trong bối cảnh cụ thể của thành phố.
Đề tài gồm các chương:
Mở đầu
Chương 1: Tổng Quan Cơ Sở Lý Luận Về Sử Dụng Và Quản Lý Nhà Nước Về Sử Dụng Vỉa Hè
Chương 2: Kinh Nghiệm Quản Lý Nhà Nước Về Sử Dụng Vỉa Hè Trong Nước Và Trên Thế Giới
Chương 3: Thực Trạng Sử Dụng Và Quản Lý Nhà Nước Về Sử Dụng Vỉa Hè Trên Địa Bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Chương 4: Các Giải Pháp Quản Lý Nhà Nước Về Sử Dụng Vỉa Hè Trên Địa Bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Kết luận – Kiến nghị.
 

 

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

(816 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21691007