QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ
Phát triển không gian ngầm tại thành phố Hồ Chí Minh: Trường hợp khu trung tâm hiện hữu (930 Ha)

 

 Tên chuyên đề :

Phát triển không gian ngầm tại thành phố Hồ Chí Minh: Trường hợp khu trung tâm hiện hữu (930 Ha)

 Chủ nhiệm:

ThS. KTS Lương Công Định

 Các thành viên:

Ths.KTS Ngô Anh Vũ, Ths.KS Phạm Thị Thảo, KTS Phạm Đức Minh, TS.KTS Nguyễn Cẩm Dương Ly, Ths.KTS Trần Anh Đào, Ths.KTS Ninh Việt Anh

 Độ dài:

191 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 02/2020

 Ký hiệu phân loại:

711.551

Nội dung chính:

 

Thành ủy TP.HCM đã có kết luận số 321–KL/TU ngày 22/05/2018 chấp thuận chủ trương tiến hành tuyển chọn tư vấn quốc tế cho công tác lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm (KGXDN) đô thị, ban đầu triển khai cho khu vực Trung tâm hiện hữu 930 ha và Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Với phạm vi chuyên môn và khuôn khổ của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; nhóm nghiên cứu, trong điều kiện tiếp cận với mảng kiến thức mới tại Việt Nam trong lĩnh vực quy hoạch KGXDN và góc nhìn của chuyên gia địa phương, vốn am hiểu về pháp luật Việt Nam, các quy định của Thành phố, nắm rõ quá trình lịch sử, hiện trạng phát triển của khu vực, nhu cầu thị trường, sinh hoạt và tâm lý người dân,…, thông qua nghiên cứu này, xác định các cơ sở khoa học và thực tiễn liên quan, phục vụ cho công tác định hướng quy hoạch một số thành phần KGXDN được xác định cụ thể ở Mục III, đóng góp quan điểm đối với các cơ quan quản lý chuyên ngành tham mưu cho Thành phố trong định hướng quản lý và phát triển đô thị khu vực 930ha. Đồng thời, thông qua nghiên cứu, tư vấn quốc tế có thể tiếp cận với thực tiễn TP.HCM nói chung, khu vực Trung tâm hiện hữu nói riêng một cách nhanh chóng khi lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị trong khu vực này.

+ Đề tài gồm 3 chương:

Chương I: Tổng quan về không gian dịch vụ công cộng ngầm đô thị và khu vực nghiên cứu

Chương II: Cơ sở khoa học quy hoạch xây dựng không gian dịch vụ công cộng ngầm khu vực trung tâm hiện hữu 930ha

Chương III: Áp dụng các nghiên cứu cơ sở cho nội dung quy hoạch không gian dịch vụ công cộng ngầm khu vực trung tâm hiện hữu 930ha

Ngoài ra còn có phần Kết luận, kiến nghị và các phụ lục.

(682 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21569908