QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

Quy hoạch sử dụng đất đến 2020: Nền móng của các quy hoạch (2/12/2011 16:15)

Hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia; hướng dẫn, tập huấn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2014), thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm của cấp tỉnh là một trong những nhiệm vụ năm 2010 của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT), với tinh thần quy hoạch sử dụng đất phải được xem là "quy hoạch của quy hoạch" nhằm đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và bố trí sử dụng đất trên phạm vi cả nước.

Xem thêm >>

Đô thị xanh là xu hướng tất yếu trong quy hoạch (12/12/2011 09:57)

Đây là ý kiến của ông Lưu Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam về xu hướng phát triển bền vững của các đô thị hiện đại trong thời gian tới tại Hội thảo “Đô thị xanh” vừa được tổ chức mới đây tại Hà Nội

Xem thêm >>

Sự tiến hóa trong phương pháp quy hoạch (13/12/2011 09:01)

Ðầu ra của quy hoạch đô thị phải là bản quy hoạch sử dụng đất, nó đưa ra một hình dạng đô thị dài hạn cụ thể là thiết kế về quy hoạch sử dụng đất cho các công trình bán lẻ, văn phòng, công nghiệp, nhà ở, không gian mở, sử dụng đất công cộng, hệ thống giao thông và bảo vệ môi trường sinh thái...

Xem thêm >>

Quy hoạch Bến xe Miền Đông mới tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương (22/3/2012 11:33)

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương tổ chức thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bến xe Miền Đông mới tại phường Long Bình, quận 9 TP Hồ Chí Minh và phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Xem thêm >>
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2020 (3/4/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2020 (2/3/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2020 (5/2/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20845051