TRUNG TÂM WTO TRUNG TÂM WTO

NHÂN LỰC (12/11/2011 0:56)


Tổng số nhân viên: 10 người. Trong đó có  05 Thạc sĩ và 05 Cử nhân.

 

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Phạm Bình An

Giám đốc

ThS. Luật

Lê Nguyễn Duy Oanh

Phó Giám đốc

ThS. Quản trị kinh doanh

Huỳnh Minh Vũ

Chuyên viên

CN. Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Thái Thảo

Phụ trách kế toán

CN. Kinh tế, ngành Kế toán

Nguyễn Thị Phương Hải

Chuyên viên

ThS. Quản lý giáo dục

Lê Long Tuyền

Chuyên viên

CN. Kinh tế, ngành Kế toán

Mai Thị Duyến

Chuyên viên

ThS. Kinh tế phát triển

Nguyễn Phú Cường

Chuyên viên

ThS. Kinh tế phát triển

Nguyễn Hoàng Thanh Vy

Chuyên viên

CN. Tài chính – Ngân hàng

Lê Ngọc Thành

Chuyên viên

CN. Thương mại quốc tế

 

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 03 năm 2019 (8/4/2019)


Các tin khác:
  Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2019 (11/3/2019)
  Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2019 (21/2/2019)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
19646851