VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

NHÂN LỰC (13/11/2011 5:31)


HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Lê Hồng Quân

Phó Giám đốc

KTS. Kiến trúc

Ngô Anh Vũ

Phó Giám đốc

ThS. KTS. Kiến trúc

Phạm Văn Phước

Phó Giám đốc

ThS. Quản lý đô thị và công trình – KTS. Kiến trúc

Lê Quang Thống

Trưởng phòng Quy hoạch 3

ThS. KTS. Kiến trúc

Lê Tài

Trưởng phòng Quy hoạch 4

KS. Hệ thống điện

Nguyễn Minh Tùng

Trưởng phòng Tổng hợp

KS. Xây dựng.

Vũ Thị Hải

Phó trưởng phòng Tổng hợp

CN. Ngữ văn Anh - Trung cấp Hành chính

Lương Công Định

Phó trưởng phòng Quy hoạch 1

ThS. Quy hoạch -  KTS. Kiến trúc công trình

Nguyễn Thị Diễm Linh

Phó trưởng phòng Quy hoạch 2

KTS. Quy hoạch đô thị

Quảng Minh Thịnh

Phó trưởng phòng Quy hoạch 3

KTS. Kiến trúc công trình

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)


Các tin khác:
  Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)
  Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21712737