TRUNG TÂM MÔ PHỎNG VÀ DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI TRUNG TÂM MÔ PHỎNG VÀ DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI

NHÂN LỰC (13/8/2013 15:50)


STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Trương Thị Mai Hương

Giám đốc

TS.

2

Nguyễn Trúc Vân

Phó Giám đốc

ThS. Kinh tế phát triển

3

Cao Ngọc Thành

Chuyên viên

ThS. Kinh tế phát triển

4

Trần Thị Đỏ

Chuyên viên

ThS. Kinh tế học

5

Lê Chí Hùng

Chuyên viên

ThS. Kinh tế học

6

Cao Thị Mỹ Vy

Phụ trách kế toán

CN. Kế toán

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)


Các tin khác:
  Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)
  Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22836930