TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH THÔNG TIN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH THÔNG TIN

NHÂN LỰC (13/8/2013 15:50)


Tổng số nhân viên: 7 người. Trong đó có 1 Thạc sĩ, 4 Cử nhân, 2 Kỹ sư.

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Nguyễn Phương Bắc

Giám đốc

ThS. Quản lý dự án

Hứa Quốc Thái

Phó Giám đốc

KS. Công nghệ thông tin

Cao Thị Mỹ Vy

Chuyên viên

Kế toán

Trần Nữ Hồng Phương

Chuyên viên

CN. Xã hội học

Phạm Thị Thu Thủy

Chuyên viên

CN. Nhân học

Phạm Ngọc Trang

Chuyên viên

CN. Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chuyên viên

KS. Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 03 năm 2019 (8/4/2019)


Các tin khác:
  Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2019 (11/3/2019)
  Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2019 (21/2/2019)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
19646925