PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

NHÂN LỰC (14/11/2011 7:25)


Tổng số nhân viên: 7 người. Trong đó có  2 Thạc sĩ, 5 Cử nhân.

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Triệu Thành Sơn

Phó Trưởng phòng

ThS. Hành chính công

Nguyễn Thu Yên

Chuyên viên

CN. Anh văn

Nguyễnh Thị Huỳnh Mai

Chuyên viên

ThS. Kinh tế

Phan Nguyễn Trung Minh

Chuyên viên

CN. Lịch sử

Nguyễn Xuân Đóa

Chuyên viên

CN. Kinh tế Chính trị

Phạm Thị Thu Thủy

Chuyên viên

CN. Nhân học

Võ Văn Tấn

Chuyên viên

CN. Quản trị kinh doanh

 

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Các tin khác:
  Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)
  Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21565993