PHÒNG NGHIÊN CỨU VĂN HÓA XÃ HỘI PHÒNG NGHIÊN CỨU VĂN HÓA XÃ HỘI

NHÂN LỰC (14/11/2011 7:18)


Tổng số nhân viên: 18 người. Trong đó có 01Tiến sĩ, 07 Thạc sĩ và 10 Cử nhân.

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Trần Văn Phương

Phó Trưởng phòng phụ trách

CN. Lịch sử

Nguyễn Thị Lê Uyên

Phó Trưởng phòng

ThS. Xã hội học

Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân

Nghiên cứu viên

CN. Nhân học

Lê Thị Dung

Nghiên cứu viên

CN. Lịch sử

Lê Thị Mỹ Hà

Nghiên cứu viên

ThS. Dân tộc học

Nguyễn Thị Hoài Hương

Nghiên cứu viên

TS. Nhân học

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nghiên cứu viên

CN. Nhân học

Phạm Hoàng Phước

Nghiên cứu viên

ThS. Xã hội học

Nguyễn Thị Hương

Nghiên cứu viên

CN. Lịch sử

Mai Thị Quế

Nghiên cứu viên

CN. Xã hội học

Nguyễn Thị Hà

Nghiên cứu viên

ThS. Xã hội học


Nguyễn Hải Loan


Nghiên cứu viên


CN. Xã hội học

Lương Ngọc Thảo

Nghiên cứu viên

ThS. Nhân học

Vũ Thị Thu Hương

Nghiên cứu viên

CN. Nhân học

Nguyễn Tôn Thị Tường Vân

Nghiên cứu viên

CN. Triết học

Trần Thị Lệ
 Nghiên cứu viên ThS. Xã hội học
Lê Nguyễn Gia Phúc
 Nghiên cứu viên ThS. Luật
Hồ Thị Luấn
  Nghiên cứu viên CN. Giáo dục học
   

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Các tin khác:
  Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)
  Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21569687