PHÒNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP PHÒNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP

NHÂN LỰC (14/11/2011 7:13)


Tổng số nhân viên: 9 người. Trong đó có 04 Thạc sĩ và 05 Cử nhân.

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Vũ Ngọc Anh

Trưởng phòng

ThS. Luật

Vương Tịnh Mạch

Phó Trưởng phòng

ThS. Luật

Khiếu Văn Công

Nghiên cứu viên

CN. Kinh tế - Luật

Nguyễn Mạnh Quân

Nghiên cứu viên

CN. Luật học

Kiều Thúy Ngọc

Nghiên cứu viên

CN. Nhân học

Phan Thị Xuân Diệu

Nghiên cứu viên

ThS. Kinh tế phát triển

Nguyễn Minh Nhựt

Nghiên cứu viên

CN. Kinh tế


Nguyễn Thị Bảo Khánh


Nghiên cứu viên


CN. Tài chính – Ngân hàng

Phan Thị Tuyết Oanh

Nghiên cứu viên

ThS. Kinh tế Tài chính – Ngân hàng

 

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Các tin khác:
  Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)
  Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21566067