PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ

NHÂN LỰC (23/8/2013 16:03)


Tổng số nhân viên: 8 người. Trong đó có 8 Thạc sĩ.

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Trần Văn Bích

Trưởng phòng

ThS. Kinh tế học

Cao Minh Nghĩa

Phó Trưởng phòng

ThS. Kinh tế phát triển

Phan Thụy KiềuNghiên cứu viênThS. Quản trị Kinh doanh
Hồng Vũ Tuấn CườngNghiên cứu viên

ThSKinh tế học

Tô Thị Thùy Trang

Nghiên cứu viên

ThS. Kinh tế nông nghiệp

Hồ Thủy Tiên

Nghiên cứu viên

ThS. Quản trị kinh doanh

Đoàn Khưu Diễm Nga

Nghiên cứu viên

ThS. Kinh doanh thương mại

Trương Thiết Hà

Nghiên cứu viên

ThS.  Tài chính - Ngân hàng

 

 

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2022 (1/10/2022)


Các tin khác:
  Tin hoạt dộng nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2022 (3/9/2022)
  Tin hoạt dộng nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2022 (1/8/2022)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24051575