TRUNG TÂM TƯ VẤN ỨNG DỤNG KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM TƯ VẤN ỨNG DỤNG KINH TẾ TP.HCM
NHÂN LỰC

Tổng số nhân viên:   5 người. Trong đó có 01 Thạc sĩ, 4 Cử nhân.

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Lê Thanh Hải

Giám đốc

ThS. Chính sách công

Nguyễn Khánh Phong

Chuyên viên đào tạo

CN. Quản trị kinh doanh

Nguyễn Ngọc Tuấn

Chuyên viên đào tạo

CN. Tài chính kế toán

Bùi Quốc Cường

Chuyên viên Hành chính

CN. Quản trị kinh doanh

Trần Thanh Hà

Chuyên viên kế toán

CN. Tài chính kế toán

 

(1082 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Các tin khác:
  Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)
  Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21566043